Komande za kontrolu toka

-Uvod u C++-


Website maintained by ntrifunovic Theme by mattgraham modified by ntrifunovic


if - else

if (izraz)
  naredba1;
else
  naredba2;

Primer:

if (mesec == 12) {
  godina++;
  mesec = 1;
} else
  mesec ++;

switch

switch (izraz) {
  case v1: niz_naredbi_1;
  case v2: niz_naredbi_2;
  ...
  case vN: niz_naredbi_N;
  default: niz_naredbi;
}

Primer:

switch(getchar()) {
  case 'X':
  case 'x':
    scanf("%d", &x);
    break;
  case 'Y':
  case 'y':
    scanf("%d", &y);
    break;
  default:
    printf("Greska");
}

Ciklusi

Ako je uslov ispunjen ulazimo u petlju kada se naredba izvrsi opet proveramo uslov da odlucimo da li cemo opet uci u petlju ili cemo produziti dalje sa izvrsavanjem.

Svaka while petlja ima 0 ili vise iteracija.

while

while (uslov) 
  naredba;

Primeri:

  while(n > 0)
    printf("%d", n--);

Beskonacna petlja

while (true)
  ...

do while

do
  naredba;
while (uslov);

Prvo se izvrsi telo petlje pa se zatim proverava uslov.

Ciklus se ponavalja bar jedan put.

Primer:

do {
  x++;
  y += 2;
} while(y < x);

for

for(izraz_inicijalizacija; uslov; izraz_korak)
  naredba;
 1. izraz_inicijalizacija se izvrsava jednom pri ulasku u petlju.
 2. Zatim se proverava uslov i ako je ispunjen ulazi se u petlju ako nije petlja se zavrsava.
 3. Izrsava se telo petlje posle cega se izvrsava izraz_korak i ponavlja sve od korak 2.

Kako odrediti maksimum n brojeva ?

 int n, max;
 scanf("%d", &n);

 for (int i = 0; i < n; i++) {
   int tren;
   scanf("%d", &tren);

 if (i == 0)
   max = tren;
 else if (max < tren)
   max = tren;
 }

 printf("%d", max);

break & continue

break - naredba za izlazak iz ciklusa

continue - naredba za skok na kraj ciklusa

Primer:

// Prva petlja
while (true) {
  i = 4;
  break;
  i = 3;
  continue;
}

// Druga petlja
while (true) {
  i = 3;
  continue;
  i = 4;
  break;
}

Koja petlja ce se izvrsavati beskonacno dugo i zasto ?

Resenje: druga

Zadatak za uvezbavanje: Odrediti i ispisati sumu brojeva koji se unose sa tastature sve dok se ne unese 0.


comments powered by Disqus