Dinamičko programiranje

-Zadaci-


Website maintained by ntrifunovic Theme by mattgraham modified by ntrifunovic

 1. Odrediti n-ti fibonačijev broj. (f[0] = 1, f[1] = 1, f[i] = f[i-1] + f[i-2])

  n < 1.000.000
  
 2. Dat je niz celih brojeva. Naći podniz uzastopnih brojeva tako da je njihova suma maksimalna.

 3. Perica je na poklon dobio bele i crne kuglice. On želi da ih složi u niz tako da u nizu (gledajući sa leva na desno) ako se nalazi bela kuglica onda iza nje mora obavezno ići crna, a iza crne može ići i bela i crna kuglica. Koliko postoji različitih nizova dužine n?

 4. Data je matrica a dimenzije n * m popunjena celim brojevima. Sa svakog polja u matrici dozvoljeno je preći samo na polje ispod ili na polje desno od tog polja (ukoliko postoje). Potrebno je izabrati put od gornjeg levog polja (polje sa koordinatama [1; 1]), do donjeg desnog polja (polja sa koordinatama [n;m]), tako da zbir brojeva u poljima preko kojih se ide, bude maksimalan.

  n, m < 5000
  
 5. Data je binarna matrica (elementi matrice su 0 ili 1) dimenzije n * m. Naći najveću kvadratnu podmatricu koja u sebi sadrži samo nule.

  n, m < 5000
  
 6. Koliko ima 2N-tocifrenih brojeva čiji je zbir prvih N cifara jednak zbiru poslednjih N cifara? Rešenje štampati po modulu 7919.

  N < 10000
  
 7. Najduži zajednički podniz (eng. longest common subsequence): Data su dva niza a i b. Naći niz najveće moguće dužine koji je podniz i za a i za b.

  |a|, |b| < 5000
  
 8. Dat je niz prirodnih brojeva dužine n. Naći najduži rastuči podniz. (ne nužno uzastopnih elemenata)

  n < 5000
  
 9. Problem ranca:
  Provalnik sa rancem zapremine N upao je u prostoriju u kojoj se čuvaju vredni predmeti. U prostoriji ima ukupno M predmeta. Za svaki predmet poznata je njegova vrednost v[k] i njegova zapremina z[k], k ϵ [1,M]. Sve navedene vrednosti su celobrojne. Provalnik želi da napuni ranac najvrednijim sadržajem.

  Potrebno je odredti koje predmete treba staviti u ranac.

  N, M < 5000
  
 10. Problem ranca sa ponavljanjem elemenata:
  Provalnik sa rancem zapremine N upao je u prostoriju u kojoj se čuvaju vredni predmeti. U prostoriji ima ukupno M klasa predmeta. Za svaku klasu predmeta poznata je njegova vrednost v[k] i njegova zapremina z[k], k ϵ [1,M]. Sve navedene vrednosti su celobrojne, predmeta svake klase ima beskonačno mnogo. Provalnik želi da napuni ranac najvrednijim sadržajem.

  Potrebno je odredti koje predmete treba staviti u ranac.

  N, M < 5000
  

comments powered by Disqus